Поукър- поукърите са предназначени за пакване на чашки. Те спомагат да се подготви чашката и тютюна за пушене преди всяка сесия. Често се предлагат в комбинация с виличка за удобно дозиране на тютюна.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart