Уплътнение- използва се за да се свържат различните части на наргилето. Целта на уплътнението е да се избегне разминаване между отделните части и те да бъдат плътно свързани. В противен случай при пушене в системата ще влиза въздух и то няма да бъде ефективно.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart