Анда Сторидж ООД се занимава с управление на данъчен акцизен склад за тютюневи изделия и електронни цигари на територията на град София. Складът се намира на бул. Рожен в кв. Илиянци и разполага с площи за съхранение на акцизни стоки. Фирмата предлага услуги по складиране, облепване на стоки с бандероли на територията на склада и пускане в свободно потребление за вложителите в данъчния акцизен склад. Налице е банкова гаранция, която обезпечава съхранението и пускането в потребление на тютюневите изделия.

За повече информация и въпроси относно услугите на данъчен склад не се колебайте да се свържете с нас!

Акцизен данъчен склад

Анда Сторидж ООД се занимава с управление на данъчен акцизен склад за тютюневи изделия и електронни цигари на територията на град София.

Складът се намира на бул. Рожен в кв. Илиянци и разполага с площи за съхранение на акцизни стоки. Фирмата предлага услуги по складиране, облепване на стоки с бандероли на територията на склада и пускане в свободно потребление за вложителите в данъчния акцизен склад. Налице е банкова гаранция, която обезпечава съхранението и пускането в потребление на тютюневите изделия.

За повече информация и въпроси относно услугите на данъчен склад не се колебайте да се свържете с нас! 

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart