1. Какво представляват бисквитки?

Поради факта, че технологията “Бисквитки” (или функционалност, подобна на “Бисквитки”), използвана от Администратора, събира информация за всяко лице, което посещава Онлайн магазина, следните клаузите от Политиката се прилагат спрямо лица, които използват Онлайн магазина, независимо от това дали остават клиент (правят поръчки, резервират продукти или имат акаунт) ( наричани по-долу „Гост“).

2. Каква технология използваме?

Онлайн магазин използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт при използването на Онлайн магазина, включително за статистически цели и за приспособяване на интересите на Гостите към представеното рекламно съдържание, сътрудниците и рекламодателите на Администраторите. По време на посещението на Онлайн магазина, данни за интернет активността на Гостите може да се събират автоматично. Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.

3. Какво точно са Бисквитки?

Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Госта (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Гостът го използва и да събира статистическа информация относно Онлайн магазина, (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Госта.

4. Събират ли лични данни Бисквитките?

Когато Гостът използва Онлайн магазина, Бисквитките се използват, за да идентифицират неговия браузър или устройство – те могат да събират всички видове информация, които като правило не съставляват лични данни. Някои видове информация, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, могат обаче да бъдат свързани с конкретно лице – придаване на определени поведения на Госта, напр. чрез свързването им към данните, предоставени по време на регистрацията на Акаунта в Онлайн магазина – и поради което се разглеждат като лични данни. Във връзка с информацията, събирана чрез Бисквитки, която може да се свърже с конкретно лице, се прилагат клаузите на Политиката, отнасяща до Личните данни и по-специално по отношение на правата на субектите на данни. Информация за данните, събирани с Бисквитки се предоставя (не само) и в съдържанието на

информационната клауза, поставена на видно и лесно достъпно място при първото посещение на Онлайн магазина.

5. На какво правно основание използваме Бисквитки?

Получаването и съхраняването на информация чрез използване на Бисквитки е възможно въз основа на съгласието на Госта. По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство, свързано към мрежата, позволяват да се слагат бисквитки на такива устройства по подразбиране, като така събират информация относно Гостите. В настройките на уеб браузъра, съгласието, дадено за използването на технологията “бисквитки, може да се изменя или отменя по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на съгласието преди оттеглянето му (подробна информация за това как се оттегля съгласие се съдържа в следващите раздели на тази Политиката). Основанието за обработване на така получените данни е оправдан интерес на Администратора – каква е необходимостта да се предостави съдържание с най-високо качество, представено от Администратора, като адаптира продуктите и услугите на Администратора спрямо предпочитанията на Гостите и за маркетингови цели – включително за целите на директния маркетинг.

6. За какво използваме Бисквитки?

Използваните “Бисквитки” са преди всичко, за да бъде по-лесно на Госта да използва Онлайн магазина, например, като “запомнят” информация веднъж, така че да не трябва да се предоставя всеки път, както и да адаптира тяхното съдържание, включително и рекламно, спрямо техните предпочитания. “Бисквитките” се използват също така и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на сайтовете на Онлайн магазина, включително представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени специално за даден Гост в съответствие с интересите му (важи само ако лицето е пълнолетно и е дало съгласието за това действие).Посредством използването на технологията на “Бисквитките” в Онлайн магазина, е възможно Администраторът да опознае предпочитанията на госта, напр. чрез анализ на това колко често той посещава Онлайн магазина, или ако и какви продукти той купува в офлайн магазините на eobuwie.pl. Анализът на онлайн поведението спомага за по-доброто разбиране на обичаите и очакванията на Гостите и адаптиране спрямо техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология е възможно на Гостите да се представят реклами, съобразени с техните потребности и интереси (напр. реклами, получени при скорошно браузване само в определена категория продукти) и подготовка на по-добри промоции и изненади за пълнолетни Гости, дали съгласието си за това. Чрез “Бисквитките”, Администраторът използва и технология, която позволява чрез рекламното съобщение да се достигнат Гостите, които са посетили Онлайн магазина, докато са използвали техни уебсайтове.

7. Можете ли да възразите срещу използването на информация от Бисквитките?

Гостът може да възрази срещу действията на Администратора, предприети с горните цели. Ако Гостът се съгласи да му бъдат представяни, създавани, предоставяни и изпълнявани специално предназначени за него реклами, предложения или промоции (продажби), съобразени с неговите предпочитания, то може да бъде оттеглено по всяко време, но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди това въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето му.

8. Какви видове Бисквитки използваме ние и вредни ли са те?

“Бисквитките”, използвани в Онлайн магазина, не са вредни за Госта или компютъра / крайното устройство, използвано от даден човек, поради което ние препоръчваме да не се използват в браузъри. Онлайн магазинът използва два вида “Бисквитки”: сесийни “Бисквитки”, които се съхраняват на компютъра на госта или мобилното му устройство, докато не излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра) и постоянни, които остават на устройството на госта за срока, посочен в параметрите на файловете “Бисквитки” или докато същите бъдат премахнати на ръка от уеб браузъра.

9. За какъв период от време се съхранява информацията, събрана с Бисквитки?

В зависимост основно от целите и правните основания за обработването на Лични данни, събирани с “Бисквитки”, те може да се съхраняват за определен срок, посочен в т. 13 от Политиката. Личните данни, събирани с “Бисквитки” за Гост, който не е Клиент, ще се съхраняват, докато не бъде подадено възражение. Администраторът може да изтрие Лични данни, ако за срок от 3 години същите не се използват за маркетингови цели, освен ако законът не задължава Администратора за обработва Личните данни за по-дълъг период. Част от Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок, ако Посетителят има претенции срещу Администратора или за да предяви претенции срещу Администратора или осигури защита срещу претенции на трети лица, по време на давностния срок, определен от закона и по-специално – Гражданския кодекс. Във всички случаи, от решаващо значение е съхраняването на Лични данни за по-дълъг срок.

10. Бисквитки на трети лица (third-party cookies)

Бисквитките, използвани от Администратора, се използват преди всичко са оптимизиране на услугата на Госта, докато използва Онлайн магазина. Въпреки това, Администраторът си сътрудничи с други дружества в обхвата на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройство на Госта, също Обработва “Бисквитки” от дружества, които извършват такива маркетингови дейности. “Бисквитките”, изпратени от тези дружества, трябва да осигурят представяне на Госта само на онези реклами, които съответстват на техните индивидуални интереси и потребности. Според Администратора представянето на персонализирана реклама е по-атрактивно за Госта, отколкото рекламата, която остава несвързана с неговите потребности. Без тези файлове това би било невъзможно, тъй като дружествата, които си сътрудничат с Администратора, предоставят рекламно съдържание на Гостите.

11. По какъв начин изтриваме или блокираме Бисквитки?

Гостът може да промени начина, по който “Бисквитките” се използва от браузъра, като включително блокира или изтрие онези, които идват от Онлайн магазина (и други уебсайтове). За да постигне това, променя настройките на браузъра. Начинът на премахването им е различен в зависимост от използвания уеб браузър. Информация за това как се изтриват “Бисквитки” трябва да се намира в полето “Помощ” на избрания уеб браузър. Премахването на “Бисквитките” не е същото като изтриването на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени чрез “Бисквитките”.

Например, в браузъра Internet Explorer, “Бисквитките” могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Защита на данни; в браузъра Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Защита на данни; а в Google Chrome: Настройки-> Покажи разширени настройки -> Защита на данни -> Настройки на съдържание -> “Бисквитки”.

Пътищата за достъп могат да са различни в зависимост от използваната версия на браузъра.

Подробна информация относно управлението на “Бисквитките” на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в наръчника за потребителя/ ръководството на потребителя на дадено телефонно или мобилно устройство.

Възможно е също така трети лиза да блокират “Бисквитките” с едновременното приемане на “Бисквитки”, използвани директно от Администратора (опцията „Бисквитки” за блокиране на сайтовете на трети лица”).

12. Какви ще бъдат последиците от премахването или блокирането на Бисквитките?

Ограничаване използването на “Бисквитките” на дадено устройство прави възможно или съществено възпрепятства правилното използване на Онлайн магазина, като напр. може да бъде свързано с невъзможност да се поддържа логин сесията.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart